Hãy Làm Những Gì Khi Có Thể

Hãy Làm Những Gì Khi Có Thể “Con bảo đợi lúc nào có thời cơ, con sẽ làm việc vĩ đại; không biết đời con thời cơ sẽ đến mấy lần! Nhưng hãy cướp thời cơ mỗi ngày để thực hiện cách phi thường những việc tầm thường”.(Sách Đường Hy Vọng số 818) Tôi thấy […]

Đọc thêm