Cái mới trong giới răn yêu thương của Chúa

Suy Niệm Suy Niệm Lời Chúa

THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH

Ga 15,12-17
71kr08e9l ac sl1221“Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).Khi nói đến điều răn mới, chúng ta thường nghĩ đến một yêu sách luân lí chưa từng được nói tới trước đó hay ít nữa là đã nói tới nhưng phạm vi bao quát của điều răn ấy rộng hơn, phổ quát hơn hay nội dung của điều răn ấy đòi hỏi hoặc căng thẳng hơn, triệt để hơn hoặc ngược lại nhẹ nhàng, thông thoáng hơn. Không, điều răn mới Chúa Giêsu muốn truyền dậy ở đây là điều răn yêu thương đã từng được dạy trước đó rồi nhưng nội dung và cách thức hoàn toàn mới vì dựa trên mẫu gương là chính tình yêu thương của Ngài. Vậy, một cách cụ thể, nội dung và cách thức yêu thương mới của Chúa Giêsu là gì?

Trước hết, yêu thương nhau như Chúa yêu thương là yêu với tình yêu bình đẳng, chân thành. Chúa nói: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa… Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy” (Ga 15,14). Tình yêu bình đẳng, chân thành này không dừng lại ở ngôn từ khi gọi nhau, đối thoại với nhau bằng “bạn” nhưng nhất là qua cách hành xử với nhau chất chứa nội dung nói lên sự bình đẳng, tôn trọng, cởi mở và hết lòng với nhau. Về điều này, Chúa đã nói và thể hiện trong thực tế rất chân thực, rõ ràng. Chúa chia sẻ với các tông đồ sự hiểu biết của Chúa về Cha của Ngài: “Tất cả những gì thầy nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã nói cho anh em biết” (Ga 15, 15). Chúa cũng không giấu giếm mong ước và cũng là đòi hỏi của một tình bạn thân đích thực cần có với nhau là sự chân thành gắn bó với nhau, gắn bó với những giá trị mình chân quý: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15,14).

Tiếp đến, yêu thương nhau như Chúa yêu thương là yêu với tình yêu triệt để, hết mình. Chúa nói: “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương”, một tình yêu vị tha, cao cả, triệt để đến mức hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Đó là tình yêu ai cũng phải thừa nhận như chính Chúa đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Lại một lần nữa phải nói ở đây: Đây không chỉ là những lời cao cả, đẹp đẽ Chúa đã nói mà Chúa nói, rồi Chúa cũng đã làm. Thật vậy, Chúa đã “hy sinh” tính mạng vì bạn hữu khi rửa chân cho các ông, khi Chúa lập bí tích Thánh thể làm của ăn nuôi sống mọi người, và nhất là khi Chúa yêu thương đến mức dù có phải chết nhục nhã, đớn đau trên thập giá vẫn không chịu thôi yêu thương. Ngài hy sinh tính mạng quý giá của Ngài vì yêu thương chúng ta, vì muốn cứu chuộc chúng ta, để chúng ta được sống và sống dồi dào.

Sau cùng, yêu thương như Chúa yêu thương là yêu với tình yêu đi bước trước, tình yêu hoàn toàn vì tương lai đầy triển vọng cho người mình yêu. Ai trong chúng ta dám nghĩ và dám mong mình sẽ được là bạn của Chúa, sẽ được Ngài yêu thương đến mức hy sinh cả tính mạng vì mình? Nếu chúng ta không dám nghĩ và dám mong thì chính Chúa đã nghĩ, đã mong và hơn nữa đã thực hiện điều đó cho chúng ta. Ngài nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Hơn nữa, Ngài còn mong và chuẩn bị cho tình yêu ấy được trưởng thành và sẽ trổ sinh nhiều hoa trái: “Để anh anh ra đi và sinh nhiều hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16). Thật vậy, Ngài mong cho tình yêu ấy được tồn tại mãi khi các bạn của Ngài biết chạy đến với Cha Ngài để xin ơn trợ giúp nhân danh Ngài như nguồn bảo đảm để được nhận lời: “Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho anh em” (Ga 15,16).

Như vậy, cái mới trong giới răn yêu thương của Chúa Giêsu là yêu một cách hoàn toàn vị tha, quảng đại như Chúa yêu: Một tình yêu chân thành, bình đẳng; một tình yêu triệt để, hết mình đến mức hy sinh cả tính mạng vì người mình yêu và một tình yêu luôn đi bước trước, mong nó trưởng thành và trổ sinh nhiều hoa trái dồi dào. Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Gioachim Nguyễn Hữu Văn