Bên Thánh Thể

Nghệ Thuật Vườn Thơ

Bên Thánh Thể

Ngồi lặng chầu bên Thánh Thể linh thiêng,

Tôi ao ước mình về cõi thiên đường,

Tìm hạnh phúc cho cuộc đời no thỏa,

Bởi hồng trần có chi nỗi vấn vương.

Chấp đôi tay con thỏ thẻ bước đường,

Đời gian khó cần Giêsu trợ giúp,

Yêu Giêsu con quyết tình chân thực,

Bước đường đời con rất mực trung trinh.

Đi theo Chúa con dấn bước đăng trình

Tìm tình Chúa nơi tha nhân yêu mến

Tìm tình người giữa thế giới đau thương.

Ôi Giêsu Đấng nhân từ khiêm nhượng,

Tha thứ con là lữ khách lạc đường,

Nguyện giờ đây đến bên Chúa tình thương,

Cho vơi đi bao ngàn nỗi sầu vương,

Bao khó nhọc bao lo toan cuộc sống.

Đời trống vắng con thấy Chúa lẳng lặng,

Đến bên con Ngài âu yếm vỗ ve,

Này con ơi “ chính Thầy đây đừng sợ!”

Con sợ gì  khi có Ngài bên con.

Lời Thầy phán là băng giải tuyết tan

Đưa thuyền con về cặp bến an toàn

Đời vĩnh cửu Ngài chờ con Ngài nhé

Phần gia nghiệp xin dành sẵn cho con

Để đời con vui bước đường hiện tại

Cả tương lai tín thác Chúa an bài

Quỳ trước ngai con cúi mình thờ lạy

Như giọt sương lóng lánh buổi ban mai

Chờ tia nắng sương lui về nằm nghỉ

Ngày mai này sương hớn hở reo vui

Như đời con đến bên Chúa mỗi ngày

Dâng lời nguyện dâng câu kinh triều mến

Như ý Ngài là làm thỏa lòng con. Amen

Sr. Tuyết Hạnh