Sự phân định cộng đoàn

   SỰ PHÂN ĐỊNH CỘNG ĐOÀN (hay chiều kích cộng đoàn của sự phân định) Lm. Giu-se Đỗ Mạnh Thịnh Đại chủng viện Thánh Giu-se Xuân Lộc Ngày 3 tháng 7 năm 2022 WHĐ (04.7.2022) – Trong truyền thống linh đạo Ki-tô giáo, sự phân định là một trong những thực hành quan trọng. Việc hiểu về […]

Đọc thêm