ẨM NANG NÊN THÁNH của Carlo Acutis

Hạnh Các Thánh Phụng Vụ
ẨM NANG NÊN THÁNH của Carlo Acutis
Để giúp các em thiếu nhi trong việc dạy Giáo lý, Carlo Acutis đã xây dựng cho bản thân “Cẩm nang nên thánh” như sau:
1) Phải luôn hết lòng khao khát nên thánh, và nếu chưa thì hãy cầu xin Thiên Chúa ban nó cho bạn.
2) Cố gắng tham gia Thánh lễ và rước Thánh Thể mỗi ngày.
3) Hãy nhớ đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày.
4) Đọc một đoạn Kinh Thánh mỗi ngày.
5) Nếu có thể hãy dành một vài phút Chầu Thánh Thể trước Nhà Tạm, nơi Chúa Giêsu thực sự hiện diện, bạn sẽ thấy mức độ thánh thiện của bạn tăng lên một cách phi thường.
6) Nếu bạn có thể, hãy đón nhận Bí tích Hòa giải mỗi tuần, xưng thú cả những tội nhẹ.
7) Thường xuyên quyết tâm và hy sinh cho Chúa và cho Đức Mẹ bằng cách giúp đỡ người khác.
😎 Cầu xin Thiên thần hộ mệnh của bạn giúp đỡ.
Carlo e il suo kit per diventare Santi
Per aiutare i bambini a cui insegna catechismo formula il suo “KIT PER DIVENTARE SANTI”:
1) Bisogna volerlo con tutto il cuore e se non lo desideri ancora devi chiederlo con insistenza al Signore.
2) Cerca di andare tutti i giorni alla Santa Messa e di fare la Santa Comunione.
3) Ricordati di recitare ogni giorno il Santo Rosario.
4) Leggiti ogni giorno un brano della Sacra Scrittura.
5) Se riesci fai qualche momento di Adorazione Eucaristica davanti al Tabernacolo dove è presente realmente Gesù così vedrai come aumenterà prodigiosamente il tuo livello di santità.
6) Se riesci confessati tutte le settimane anche i peccati veniali.
7) Fai spesso propositi e fioretti al Signore e alla Madonna per aiutare agli atri.
😎 Chiedi aiuto al tuo Angelo Custode