"Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu

“Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu – Ad Jesum per Mariam”

Thánh Ca
Bài hát với tâm tình từ câu khẩu hiệu của Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ
“Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu – Ad Jesum per Mariam”
PHÓ DÂNG ĐỜI CON