THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH

THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH Tin Mừng: Ga 14, 27-31a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ […]

Đọc thêm