THÁNH PHILIPPHE VÀ GIACOBE TÔNG ĐỒ

Ngày 03 tháng 05 THÁNH PHILIPPHE VÀ GIACOBE TÔNG ĐỒ Lễ kính I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 14,6-14 Đức Giê-su nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay […]

Đọc thêm