Covid – Xa cách chăng?

Covid – Xa cách chăng?   Đường con theo Chúa có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng… Đường con theo Chúa, không thiếu gian khó dặm trường, không thiếu mưa nắng mịt mùng… Lời hát thật ngọt ngào cứ vang lên hòa điệu với những bước chân nhịp nhàng lấp […]

Đọc thêm