MÌNH MÁU THÁNH CHÚA- ĐA ƯỚC MONG

GIAO ƯỚC – ƯỚC MONG ” Đây là máu Thầy máu giao ước đổ ra vì muôn người” ( Mc 14,24) Vì sao Ngài có thể trao cho ta chính mạng sống của mình, hy sinh mà không cần đáp trả, đến khô cạn dòng sự sống chảy tràn trong cơ thể. Dòng máu nóng […]

Đọc thêm