An phận – Kẻ thù của đời tu

An phận – Kẻ thù của đời tu *****——***** Freidrich Nietzsche đã từng nhận xét như sau: Thượng đế đã chết! Một lời nhận xét vẫn còn là chủ đề bàn cãi của bao nhiêu triết gia, biết bao nhiêu người mong muốn trả lại sự sống cho Thiên Chúa. Nhưng ta có thể đặt […]

Đọc thêm