CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY B

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY B Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 MỤC LỤC Tin để lên núi – Huệ Minh. Muốn hạnh phúc phải vâng lời Người – ViKiNi Biến đổi lòng tin – Biến đổi cuộc đời! Xin ơn biến đổi 17 Abraham.. 21 Đức tin và đau khổ. 23 Vinh […]

Đọc thêm

Đau khổ

Đau khổ Việc Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết, hay nói một cách khác, mầu nhiệm thập giá của Ngài mãi mãi vẫn là một điều khó chấp nhận, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồi đối với dân ngoại. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã chuẩn […]

Đọc thêm