Mến Mẹ

Nghệ Thuật Vườn Thơ

MẾN MẸ🌹💕

Một năm hai tháng Đức Bà
Một là Hoa Phượng hai là Mân Côi
Chị em nơi cộng đoàn ta
Thi nhau mến Mẹ múa hoa múa đèn.

Mỗi ngày cố gắng hy sinh
Cùng nhau đến trước uy linh kính chào
Mẹ như lọn mía ngọt ngào
Xua tan cơn khát ngày nào tổ tông!

Mẹ hiền vết tội chẳng vương
Chúng Con dâng Mẹ tình thương mọn hèn
Dù nhiều lối rẻ giữa đàng
Chỉ duy nơi Mẹ muôn vàn bình an

Cảm ơn tình Chúa trao ban
Đoàn con người Mẹ chứa chan ơn lành
Mỗi ngày theo Mẹ học hành
Hiến dâng phục vụ, an lành ngày đêm

Mẹ ơi! Mẹ hãy ban thêm
Hương thơm tình mến ngọt mềm yêu thương
Mẹ là nơi chốn tựa nương,
Cho đoàn con bé bốn phương cậy nhờ.

Ước sao con biết trông chờ
Có Mẹ đưa lối xoá mờ mây đen
Mến yêu trao hiến phận hèn
Có Mẹ đưa lối bùn đen ngại gì?

Ngước nhìn Thập giá hướng đi
An toàn tới bến thiên đình hưởng vui
Niền tin cậy mến ngọt bùi
Đời con có Mẹ niềm vui miên trường!

(Mến gửi những người con yêu Mẹ)
Ngọc Anh