Về Bên Chúa

Nghệ Thuật Vườn Thơ

VỀ BÊN CHÚA!

Quỳ bên Chúa ngắm nhìn nhan thánh
Cha nhân hiền mở rộng vòng tay
Mắt ngóng trông tìm con khờ dại
Bỏ tình Cha vương vấn bụi trần

Đời lầm lỡ nay xin sám hối
Quay trở về nương tựa tình Cha
Xin thương xót vòng tay rộng đón
Đứa con hư trót dại hoang đàng!

Bước trong tội đời con tăm tối
Vướng bụi hồng hoen úa hồn thơ
Với tình Cha muôn vàn thương cứu
Con gục đầu sám hối ăn năn!

Về bên Chúa lòng con thư thái
Chẳng bận lòng hơn kém trần ai
Gia nghiệp con đặt nơi tình Chúa
Quyết dựng xây thiên nghiệp vững bền!

Cõi dương gian trôi mau tàn úa
Chỉ duy Ngài bền vững thiên thu
Kẻ khôn ngoan kiếm tìm chân lý
Nơi nhà Cha tình ái chan hoà!

26.3.2021
Sr. Ngọc Anh