Đau khổ

Đau khổ Việc Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết, hay nói một cách khác, mầu nhiệm thập giá của Ngài mãi mãi vẫn là một điều khó chấp nhận, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồi đối với dân ngoại. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã chuẩn […]

Đọc thêm

Vinh quang

Vinh quang Cả ba Tin Mừng nhất lãm đều đặt biến cố Chúa Giêsu biến hình vào giữa hai lần loan báo trước về cuộc khổ nạn. Điều này rất quan trọng, bởi vì nó cho chúng ta hiểu rằng: Cuộc biến hình này có liên quan trực tiếp tới biến cố vượt qua và […]

Đọc thêm

Đức tin và đau khổ

Đức tin và đau khổ (Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang – Joshepus Quang Nguyễn) Giáo Lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng: “Tin trước hết là gắn bó bản thân con người với Thiên Chúa, đồng thời cũng là tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý Thiên Chúa đã mặc khải: […]

Đọc thêm

Tin để lên núi – Huệ Minh

Tin để lên núi – Huệ Minh Có thể nói câu chuyện về việc Abraham sát tế người con yêu của mình là một câu chuyện hấp dẫn. Không chỉ hấp dẫn mà còn gây cho người đọc cảm giác sợ hãi, hồi hộp. Ta vừa nghe sách Sáng Thế kể lại câu chuyện lâm […]

Đọc thêm